The Landing Strip

Utställning Konstfönster Joar

Datum: 23 maj 2018 17:00 - 29 jul 2018 12:00
Plats: Konstfönster Joar, Ågatan 29
Pris: Gratis

Helena Burman och Christina Göthesson

The Landing Strip

Konstnärerna arbetar med frågeställningar runt identitet och historia utifrån ett kvinnligt perspektiv.
Helena Burman är bildkonstnär med inriktning på installation, performance och ljudkomposition.
Christina Göthesson arbetar experimentellt med olika material och metoder som uttryck.

Utställningen pågår 23 maj - 20 juni.

Arrangör: Kultur och konstenheten Upplevelseförvaltningen, Enköpings kommun
Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Öppet
Måndag stängt
Tisdag-fredag 10-16
Lördag 11-15
Söndag 11-15

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.