Utställning

Här hittar du våra pågående utställningar - stora som små - på olika platser i kommunen. Välkommen!

9 januari–3 februari
Viking Couture
Sista veckorna för utställningen! Välkommen att besöka utställningen Viking Couture, en utställning som inte bara är spännande, utan också vacker och färgsprakande. Genom samarbete mellan forskare i textilarkeologi, modedesigner och hantverkare sätts gammal kunskap - via dräkt och textil - i nytt ljus.

Utställningen vill på ett enkelt sätt också spegla östliga perspektiv som ofta förbises i förmedling av vikingatiden. Detta har lett till stor medial uppmärksamhet också internationellt.

Utställningen visas på Enköpings museum, Rådhusgatan 3.

15 januari–4 februari
Miniutställning:
Aldrig mer! Om folkmord
Utställningen är producerad av Forum för levande historia och visas på Fjärdhundra bibliotek, Örsundsbro bibliotek och biblioteket, Ågatan 29.

3 – 25 februari
Utställning: Per Serre
En konstutställning med Per Serre som visar sitt bildmåleri med landskapet som inspirationskälla. Vernissage: lördag den 3 februari klockan 12.00–15.00 i Enköpings konsthall, Tullgatan 18. Arrangör: Enköpings Konstförening.

7–25 februari
Utställning: Papier-maché, lera, med mera
Under jullovet har barn och vuxna på asylboendet i Enköping skapat konst- och hantverk under ledning av Tina Tombrock, Erik Tombrock, och Stuart Mayes. Berättandet har varit fritt och genom olika materials formbarhet, eller motstånd, fanns möjligheten att uttrycka tankar och känslor. I utställningen presenteras projektet och ett urval av verken visas.

Vernissage: onsdag 7 februari klockan 16.30 på biblioteket, Ågatan 29. Ett samarbete med ABF och Migrationsverket.

15 februari
Vernissage
Klockan 17.00 vid Konstfönster Joar, Ågatan 29.

Papier-maché, lera, med mera

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Öppet
Måndag stängt
Tisdag-fredag 10-16
Lördag 11-15

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.