Anmälan

Fyll i nedanstående uppgifter och klicka sedan på skicka. Har du frågor kan du maila turism@enkoping.se. Det finns ett begränsat antal platser på båda visningarna. 30 personer kan vara med på respektive visning.
Välj temavisning: *Hantering av personuppgifter

Du får vara anonym när du fyller i formuläret. Fyll bara i de fält som du själv vill.

Om du anger personuppgifter i fritextfält, tänk på att inte ange mer än du tror att vi behöver för att ta hand om ditt klagomål.

Vill du bli kontaktad, fyll i de kontaktuppgifter du vill att kommunen använder vid kommunikation med dig.

Lämnar du dina personuppgifter måste vi spara dem eftersom de blir allmänna handlingar. Vi sparar dem under tiden klagomålet handläggs därefter arkiveras de.

De personuppgifter du lämnar i detta formulär skickas via en extern leverantör för hemsidan in till kommunen där uppgifterna sedan hanteras.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling. Du har bland annat rätt att komma med invändningar och begära tillgång till dina personuppgifter och klaga till Datainspektionen.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen@enkoping.se, eller läs mer på enkoping.se/personuppgifter

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.