Öppna veckan

Under Öppna veckan kan du gratis prova på olika idrotts- och kulturaktiviteter.

Öppna veckan är 13-17 augusti 2018, i och omkring Idrottshuset.

Öppna veckan invigs klockan 10 måndagen den 13 augusti och avslutas efter lunch fredagen den 17 augusti.

På Öppna veckan kan du som är 10-15år kostnadsfritt prova på olika aktiviteter. De som håller i de olika aktiviteterna är föreningar, kommunala verksamheter och andra.

Alla deltagare bjuds på lunch.

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.