Anmälan

Välkommen med din anmälan som utställare på Trädgårdsdagen den 1 september 2018. Om du vill ställa ut på matmarknaden Smaka på Enköping kan du göra det här: http://smakapaenkoping.se/anmalan/

Jag vill ställa ut på: *
Multiple selection


Berätta vad du säljer eller ställer ut och vad syftet med din medverkan är, till exempel målgrupp. Vi kan då placera dig på en passande plats.
Utställningsyta *
Multiple selectionBehöver ni el? *
Multiple selection


Kostnaden för el är 150 kronor.


Viktig information

Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast den 24 augusti. Om du uteblir utan att ha avanmält dig så debiteras du med 2000 kronor.

Till din utställningsyta ingår inte bord eller regnskydd.

Om du vill ha el till din plats kostar det 150 kronor. Sladdar, såsom förlängningssladd, tillhandahålls inte.

Eventuellt tomemballage och skräp tas hand om av utställaren.

Har du frågor?

Här hittar du kontaktuppgifter: Kontakt

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna skicka uppdaterad information eller ändringar om dagen till dig som utställare. Vi samlar även in uppgifterna i syfte att kunna skicka ut en enkät till dig efter ditt deltagande på dagen samt till eventuell faktura för el eller uteblivet deltagande, det är därför vi behöver ditt personnummer.

Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse och kan komma att lämnas ut till Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem. Personuppgifterna lagras från att du skickar in din anmälan fram till 30 november 2018.

Personuppgiftsansvarig för denna personuppgiftsbehandling är Kommunstyrelsen. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter Kommunstyrelsen har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till personuppgiftsombudet:
Magnus Åsman
E-post: magnus.asman@enkoping.se
Telefon: 0171-62 62 16

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.