Foto: Grönsöö Arkiv

Utställning "Livets trädgård"

Ett urval av Stuart Wredes verk i form av film, bilder och skulptur visas i årets utställning på Grönsöö.

Datum: 11 aug 2018 12:00 - 11 aug 2018 16:00
Plats: Grönsöö slott
Pris: 40 kronor

Stuart Wrede, född i Helsingfors 1944, kom år 1957 till USA där han växte upp. Han utbildade sig till arkitekt vid Yale University och tog år 1969 initiativet till uppförandet av ett monument som blev Claes Oldenburgs första storskaliga skulptur, Lipstick, i dag ett landmärke på Yale. Redan år 1978 var Stuart Wrede kurator för en utställning över den svenske arkitekten Gunnar Asplund på Museum of Modern Art i New York. Från 1985 till 1992 arbetade han som kurator och direktör vid avdelningen för arkitektur och design på MoMA. Wrede är medlem i konstnärsgruppen Skördemännen. Sedan 2003 har han varit bosatt i Norden där han delar sin tid mellan Lovisa och Stockholm. Tidigt intresserade Stuart Wrede sig för hur bild och form kan bära dolda budskap och väcka känslor och tankar, som röster som minner om uråldriga erfarenheter. När han 1970 under en resa till Helsingfors upplevde hur färjan pressade sig genom isen, fick han uppslaget till den huvudlinje, som sedan dess präglar hans arbete. Vatten, is och det eviga kretsloppet. I sitt konstnärskap har Stuart Wrede hela tiden arbetat med storskaliga projekt, ofta med ett ekologiskt innehåll och en kritisk frågeställning kring hur människan förhåller sig till naturen. Stuart Wredes mål har varit att hans arbeten, skapade över 35 år, skulle komma samman till ett stort verk, trädgården The Garden of Life, ett filosofiskt traktat i sten, vatten, is och grönska, som låter betraktaren träda in i människans hjärna och möta de drivkrafter och villkor som formar oss.

Arrangör: Grönsöö slott
Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.