Nedtag­ning av träd

Våra träd är viktiga, ger oss grönska, en vacker miljö och renar vår luft. Vill du ta bort ett träd måste du lämna in ett önskemål till kommunen.

Hitta på sidan

Vi vill gärna behålla friska träd. Det innebär att vi inte tar ner träd som ger skugga eller som någon tycker står på fel ställe. Kontakta oss om ett träd ser dåligt ut, så åker vi ut och tittar på det. Är det risk för att trädet faller tar vi ner det så fort vi kan, eftersom det kan innebära fara. Annars får du fylla i blanketten med önskemål om nedtagning.

När vi har tagit emot ditt önskemål gör vi en bedömning av trädets betydelse för området med dess estetiska och ekologiska värde och vilken betydelse trädet har för området som helhet. Vi värderar också hur trädet mår och om det är vackert. Det kan ta tid innan du får svar eftersom vi behandlar önskemålen två gånger per år. Då ser vi hur trädet ser ut under olika årstider.

Träd på din egen fastighet

​Om du vill ta ned ett träd som står på din fastighet, kan det krävas lov från kommunen. Kontakta alltid byggavdelningen på Enköpings kommun innan du tar ned ett träd på din fastighet.

Träd på elledningar

Om ett träd fallit ner på en elledningn är det oftast Vattenfall som är ansvariga.