Nya flygfoton över Enköping

Publicerad

Kommunen har tagit nya flygfoton över tätorterna i Enköping. Missa därför inte att kika i kommunens webbkartor där du ser de nya flygfotografierna.

Nya flygfoton (ortofoton) har tagits över tätorterna Enköping, Grillby, Skolsta, Hummelsta, Ekolsund, Fjärdhundra, Hjälsta, Örsundsbro och Lillkyrka. De nya flygfotografierna kan du se i Enköpingskartan, besökskarta och Mälardalskartan.

Läs mer om kommunens kartor

Så går det till när man tar nya flygfoton

Kommunen har som mål att fotografera tätorterna vart tredje år men får också flygfoton från lantmäteriet över hela kommunen vartannat år.

– Flygfotografering planeras genom att leverantören gör en stråkplan som visar hur flygningen ska genomföras. För att bilderna ska passa i våra kartors koordinatsystem behöver det finnas inmätta stödpunkter på marken. Flygfotograferingen görs sedan med ett specialbyggt flygplan som har en digitalkamera monterad på undersidan, berättar Maryam Zandi, GIS-ingenjör på kommunen.

Viktigt att uppdatera flygfoton

Flygfoton används framför allt som underlag för att producera kartor. Dock används bilderna inom andra områden också, som vid planering av nya vägar och bostadsområden. Samt vid miljöövervakning och planering och uppföljning av markanvändning.

– De nya bilderna togs i april 2020. Sedan har det varit ett omfattande arbete att framställa kartografiskt anpassade bilder som vi nu kan publicera, berättar Maryam Zandi.

Flygfoto på Enköpings tätort.