Köp periodmärke senast 31 januari

Publicerad 2020-01-21

Nu är sista möjligheten att köpa ett 3-månaders periodmärke för parkering.

Till och med den 31 januari kan du köpa ett 3-månaders periodmärke. Från den 3 maj börjar nya parkeringsregler gälla.

  • 3-månaders periodmärke kan du köpa hos ICA Stjärnköp och Stora Coop senast 31 januari.
  • Om du har ett periodmärke som du inte använt har du på dig till 28 augusti att använda det enligt nuvarande regler. Under sommaren har vi en övergångsperiod mellan det gamla och det nya parkeringssystemet.
  • Under våren kommer vi informera om hur du skaffar boendeparkeringstillstånd, nyttoparkeringstillstånd och landsbygdskort.

De nya parkeringsreglerna införs för att vi ska få en bättre trafikmiljö i centrum.

Läs mer om de nya parkeringsreglerna på webbplatsen Enköping växer

Bilar på en parkeringsplats.