Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Från den 25 maj till december 2021 pågår arbeten vid busshållplatserna på Resecentrum. Detta leder till vissa ändringar i vart bussarna stannar.

Du hittar information om tillfälliga hållplatser och ändringar i kollektivtrafiken på

ULs hemsida

Pågående väg­arbeten

Från 14-24 september kommer Stockholmsvägen vara avstängd mellan rondellen vid Resecentrum till rondellen vid Mästergatan. Anledningen är att vi behöver lägga nya vatten och avloppsledningar.

Alternativ väg är Mästergatan/Salavägen, omledningsskyltar finns på plats. Boende och besökande till tennisklubben kommer fortfarande kunna komma fram .

Illustrerad bild på en karta över vart Stocholmsvägen stängs av.

Sandbrogatan blir avstängd från infarten vid Torggatan till en bit innan Lilla vägen. Infart till Sandbrogatan sker från rondellen Tullgatan/Östra Ringgatan. Vatten och avloppsavdelningen ska renovera VA-ledningar och Ena Energi ska utföra fjärrvärmearbeten. Arbetet beräknas vara avslutat i oktober.

I korsningen Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan börjar vi bygga en rondell.

Arbetet startar 9 augusti. I första skedet är det mindre störningar såsom smalare körfält.

Nyheten kommer att uppdateras med tidplaner.

Vägarbeten görs mellan Fågelbärsgatan och Lingongatan, det blir begränsad framkomlighet. Vissa tider kommer det bli avstängt. Följ skyltningen när trafiken leds om.

31 maj-14 juni. Vid Tallbacksvägen 10-24 är ena körfältet avstängt. Tallbacksvägen 24 till korsningen Lingongatan pågår arbete över hela vägbredden.

Vi behöver byta vatten- och avloppsledningar. Sedan kommer gatan att asfalteras om.

Pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan kommer stängas av från 10 maj. Det kommer att pågå arbeten med busshållplatserna vid resecentrum som beräknas vara klara i december. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid pendlarparkeringen Mästergatan.

Från början av mars kommer vi att genomföra arbeten vid infarten till Nyängsvägen och Kungsgatan 51-69.

Det kommer bli begränsad framkomlighet på Kungsgatan och Nyängsvägen med smalare körfält. Arbetena görs i etapper. Arbetet beräknas vara klart i mitten av oktober.

Vi kommer att göra säkrare skolvägar med övergångsställen och nya busshållplatser. Samtidigt passar vi på att renovera vatten- och avloppsledningarna i området.