Foto: Thomas Henrikson

Fantastiska möjligheter för dig och ditt företag

Enköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Inom 60 minuters restid från Enköping arbetar och lever tre miljoner människor. Inom 45 minuter reser du till Stockholm, Eskilstuna, Uppsala och Västerås.

Foto: Mostphotos

Väx med oss och stärk dina affärsrelationer

Enköping ligger mitt i tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen. Företagen i kommunen gynnas av den starka tillväxten i regionen och många företag vill etablera sig i Enköping.

Närheten till kompetens och bra transportvägar, E18 och riksvägarna 55 samt 70 möts här är några saker som lockar. Prognoserna visar en fortsatt stark tillväxt av befolkningen i kommunen.

I Enköpings kommun präglas företagsklimatet av närheten mellan människor. Med det menas att enköpingsföretagen gillar att göra affärer och utveckla sitt företag genom relationer.

Med effektiva möten mellan tjänstemän och företag underlättar vi för företag som vill etablera sig i Enköping. Vi utvecklar Enköping tillsammans med er.