Nära till vardagen

Bild

Foto: Scandinav Bildbyrå

Enköpings geografiska läge ses som en av de största fördelarna med att bo, leva och verka i Enköpings kommun.

Närheten innebär för många en enklare vardag genom att det är snabbt att ta sig från en plats till en annan inom kommunen. Det ger tid över till annat.

35 minuter till Stockholm

Närheten kan också innebära möjligheten att bo i en mindre stad eller på landsbygden men ändå ha närhet till storstad och puls i någon av de tre närliggande städerna Stockholm, Uppsala och Västerås. Vilken möjlighet närheten bidrar till är olika för olika människor men det är den största fördelen enligt invånarna i kommunen i en undersökning som genomfördes i slutet av 2017. Närhet är starkt förknippat med Enköpingsbornas identitet.

Företag har nära till sina kunder

För näringslivet i Enköpings kommun innebär den geografiska närheten tillgång till en stor del av Sveriges befolkning inom en timmes avstånd. Företagen kan enkelt ta sig till sina kunder oavsett vilket väderstreck de än befinner sig i Mälardalen. Kunderna kan också enkelt ta sig till företagen inom kommunen för att köpa produkter eller tjänster. Det finns också god tillgång på kompetens tack vara det fördelaktiga geografiska läget. Den uppleva geografiska närheten befäster vår slogan Enköping – Sveriges närmaste stad. Som är baserad på de fysiska avstånden.