Charmig småstad med historia och en levade landsbygd

Stad och landsbygd

Foto: Thomas Henrikson

Enköping stad är en av Sveriges äldsta städer med en dokumenterad historia som sträcker sig tillbaka till 900-talet.

Men Enköpings kommun har varit bebott av människor ända sedan stenålderstid för mer än 6 000 år sedan. Här finns en historisk obruten kedja från stenåldern fram till idag och mycket att beskåda. Enköping har historiskt varit en viktig handelsplats och köpstad tack vare det geografiska läget.

En liten charmig stad

Enköping stad är en liten charmig stad som gör att det är lätt att ta sig från en plats till en annan. Det finns ett stort torg och i centrum finns det många småbutiker, kaféer och restauranger. Utanför stadskärnan, nära E18, finns det även en handelsplats.

Närproducerad mat

På Enköpings landsbygd finns det ett aktivt jordbruk som förser en stor del av Sveriges befolkning med spannmål. Det finns också många gårdar som säljer närproducerade produkter på gården. Fördelen är att du träffar de som producerar maten när du handlar.

Det finns också många gårdsbutiker och kaféer att besöka. Några av dem har blivit prisade för sina produkter. I kommunen finns det aktiva föreningar som arrangerar många lokala arrangemang för boende i närområdet men också besökare.