Grävning och schaktning

Du som planerar att gräva eller schakta på kommunens mark behöver först söka tillstånd hos kommunen.

Du som ska gräva eller schakta på kommunens mark behöver söka tillstånd hos kommunen. Ansökan behöver vara godkänd innan du sätter igång med arbetet.

Du gör din ansökan genom e-tjänsten "Ansök om schakttillstånd". Du behöver också ansöka om en trafikordningsplan.

Vanliga frågor

Du ska skicka in en trafikanordningsplan om ditt arbete kommer att påverka trafiken. Om du använder e-tjänsten finns det möjlighet att skicka in trafikanordningsplanen inom den tjänsten.

  • Oskyddade trafikanter, ska alltid prioriteras.
  • Kollektivtrafik, sophämtning och leveranser ska fungera under tillståndstiden.
  • Vid avstängning ska alternativa färdvägar som är trafiksäkra anordnas. Cyklar och gående ska kunna ta sig fram utan problem, det är även viktigt att personer med funktionsnedsättning kan passera obehindrat. Minsta mått på trottoar är 1,2 m och på gång- och cykelbana 2 m.
  • Vid ansökan ska det även finnas med en skiss av hela arbetsområdet med skyltar, avstängning och omledning noga utmärkt.
  • Skyltar som används ska vara enligt Svensk Trafikförordning
  • Om Kommunens ordinarie drift- och underhållsarbete inte kan bedrivas på grund av arbetet, är det beställaren/entreprenörens ansvar att ombesörja detta.

Du hittar föreskrifterna om grävning och schakt längre ner på sidan. I kommunens lokala ordningsföreskrifter finns också regler som gäller grävning och schaktning. Även ordningsreglerna finns längre ner på sidan.

Du ska alltid kontakta miljöavdelningen innan du gräver inom vattenskyddsområde. För att få gräva inom vattenskyddsområdet behöver du tillstånd enligt vattenföreskrifterna.

Uppställning av arbetsfordon kan också kräva tillstånd beroende på i vilken skyddszon uppställningen planeras.

Om föreskrifterna för vattenskyddsområde

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?