Komm­unalt vatten och avlopp för dig med ny verk­samhet

Du som ska starta en ny verksamhet eller bygga ett flerbostadshus behöver ansöka om att ansluta till vatten och avlopp.

Du som ska starta ny verksamhet behöver ansluta till kommunalt vatten- och avlopp. Ska du bygga nytt är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt i byggprocessen. Därefter ska du skicka in en ansökan om att få ansluta. Då kan vi göra en bedömning om det är möjligt och vad det kommer att kosta.

Vanliga frågor

När du ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du kontakta kommunens vatten- och avloppsavdelning i ett tidigt skede.

E-post till kommunens vatten- ocjh avloppsavdelning: anslutningva@enkoping.se.

Kostnaden för att ansluta vatten och avlopp för flerbostadshus eller verksamhet beror på flera olika faktorer.

Epost till anslutning va för hjälp: anslutningva@enkoping.se

Ja, det finns möjlighet att få byggvatten via ett byggmätarskåp.

Läs mer om helhetslösningen och gör en ansökan om byggvatten

Kommunen har bara skyldighet att förse kunderna med dricksvatten. Det hör ihop med att de som betalar va-taxan ska påverkas så lite som möjligt. Det innebär att företaget som behöver ett sprinklersystem i de allra flesta fall får ordna en egen cistern. Kontakta anslutningva@enkoping.se för att höra hur du behöver göra. 

Du kan behöva installera en fettavskiljare.

Läs mer på sidan om fettavskiljare.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?