Offentlig tillställning

Du som vill anordna en offenlig tillställning eller använda offentlig mark måste söka polistillstånd.

En offentlig plats är en plats som kommunen har ansvar för. Det är till exempel exempelvis gator, trottoarer, cykelvägar, torg och parker.

Du som vill använda offentlig mark eller anordna en offentlig tillställning behöver söka tillstånd hos polisen.

Det är bra om du först kontaktar kommunen så att din tillställning inte krockar med något annat.

Vanliga frågor

Du som vill använda offentlig mark eller anordna en offentlig tillställning behöver söka tillstånd hos polisen.

Om offentlig tillställning på polisens webbplats

Det är bra om du först kontaktar kommunen så att din tillställning inte krockar med något annat.

En offentlig plats är en plats som kommunen har ansvar för. Det är till exempel exempelvis gator, trottoarer, cykelvägar, torg och parker. På dessa platser gäller de lokala ordningsföreskrifterna för Enköpings kommun.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?