Hur går en anmälan om registrer­ing av livs­medels­verk­samhet till?

Här beskriver vi kort vad som händer när du anmäler att du vill registrera en livsmedels­verksamhet.

Illustration som visar en processkarta för anmälan av registrering för livsmedelsverksamhet. Se beskrivning nedan för en förklaring av illustrationen.

Steg 1. Du vill starta livsmedels­verksamhet

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du anmäla registrering av verksamheten det till kommunen. Det måste du göra för att få driva verksamheten.

Steg 2. Du anmäler till kommunen

Anmäl registrering av livsmedelsverksamhet

När du har skickat in en anmälan får du starta verksamheten efter två veckor.

Steg 3. Vi registrerar din anmälan

När vi får din anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet registrerar vi verksamheten i vårt register.

Steg 4. Vi skriver beslut om registrering

Normalt skriver vi ett beslut att livsmedelsverksamheten är registrerad hos oss inom en arbetsvecka från det att vi får din anmälan. Ibland kan det hända att det tar längre tid. Beslutet skickar vi till dig.

Beslutet kan du använda som ett bevis för att livsmedelsverksamheten är registrerad hos oss, till exempel när du ska vara med på en marknad i en annan kommun eller om en av dina kunder frågar efter det. 

Steg 5. Vi inspekterar

När vi har skickat beslutet om registrerad livsmedelsverksamhet till dig, kontaktar vi dig för att boka en tid för en första inspektion av verksamheten.

På inspektionen kontrollerar vi att du följer lagar och regler. Efter inspektionen får du en kontrollrapport som beskriver våra observationer.

Om vi upptäcker allvarliga brister i din verksamhet gör vi en extra kontroll för att se att du har åtgärdat bristerna. Om det behövs kan vi utfärda ett så kallat föreläggande att du måste åtgärda bristerna.

Efter den första inspektionen skickar vi ett beslut till dig om årlig avgift för kontroll av verksamheten. Kontroll av verksamheten utförs varje till vart tredje år, beroende på typ av verksamhet. Tiden för kontrollen bestäms utifrån vad verksamheten gör, om verksamheten riktar sig till en känslig målgrupp och hur stor produktionen är.

Steg 6. Vi fakturerar

När vi har inspekterat din livsmedelsverksamhet skickar vi en faktura på avgiften för den första inspektionen. 

Om våra taxor och avgifter