Sälja receptfria läkemedel

Det är tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i butiker som inte är apotek, men för att få göra det måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du enligt lag ha ett egen­kontrollprogram. Om du vill kan du använda kommunens mall för egenkontrollprogram. Du kan också välja att göra ett eget.

Om något förändras i verksamheten, till exempel kontaktuppgifterna, måste du göra en ändringsanmälan till Livsmedelsverket.

När du ska sluta sälja läkemedel måste du göra en avanmälan till Läkemedelsverket.

Du hittar mer information på Läkemedelsverkets webbplats.

Vanliga frågor

När du säljer receptfria läkemedel är du enligt lag skyldig att ha ett egenkontrollprogram för din butik. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner som på ett tydligt sätt beskriver hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker läkemedelshantering.

Socialnämnden i Enköpings kommun har ansvaret att kontrollera att varje försäljningsställe följer reglerna. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet. Om socialnämnden upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid kontrollen meddelar de Läkemedelsverket som driver ärendet vidare.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?