Träffa kommunen

Varje år arrangerar vi olika typer av möten för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från kommunen.

Att nätverka tillsammans med andra är en viktig del i företagandet. Vi arrangerar möten i olika former och syften för att informera eller inspirera, andra för att du ska få möjlighet att ge din syn i olika frågor.

Våra möten är självklart till för att vi ska lära känna dig men också för att du ska lära känna andra företagare som är verksamma i vår kommun.

Vanliga frågor

 • Branschmöten - Två gånger per år arrangerar vi möten för specifika branscher.
 • Frukostmöten med politiker - Första fredagen varannan månad arrangeras ett mindre frukostmöte för cirka 10 deltagare. Varje möte har ett tema.
 • Företagsbesök - Ungefär en gång i månaden besöker vi ett företag i kommunen. Det kan vara på vårt eller deras initiativ. Kontakta oss om du vill att vi ska besöka ditt företag.
 • Företagsmingel - Två gånger per år arrangerar vi ett större mingel för alla företagare som är verksamma inom kommunen.
 • Nyföretagarfrukost - Två gånger per år arrangerar vi ett frukostmöte för nya företagare i kommunen.

Datum för varje aktivitet kommuniceras ungefär en månad innan mötet i kalendern.

Dukat bord ska ge vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Myndigheter som oftast är med på möten (beroende på vad du sk starta upp):

 • Byggavdelningen
 • Miljöavdelningen
 • Livsmedelsenheten
 • Brandskydd och räddningstjänsten
 • De som ansvarar för serveringstillstånd
 • De som hanterar markupplåtelser

Dukat bord möten hålls varannan fredag mellan klockan 9.00-12.00.

Ett möte är 1 timme långt. För tillfället hålls endast digitala möten.

E-post: naringsliv@enkoping.se

Tel: 0171-628080

Relaterade sidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?