Det är bra att du tidigt i processen får en klar bild över de lagar och regler som finns. Beroende på vad du ska starta upp finns det flera krav och tillstånd du behöver vet om och ansöka om.

Dukat bord ska vara en vägledning för företagare och är ett enkelt sätt att komma i kontakt med olika handläggare vid ett och samma tillfälle. Mötet är kostnadsfritt och du kan boka fler möten om behov uppstår.

Du får på mötet också veta om vilka tillsynskrav kommunen utför. Mötet ska också ge svar på vad du behöver göra, vem du ska kontakta samt hur lång tid det tar att till exempel få ett tillstånd.

Myndigheter som oftast är med på möten (beroende på vad du sk starta upp):

Boka tid

"Dukat bord"-möten hålls varannan fredag mellan klockan 9 och 12. Ett möte är 1 timme långt. För tillfället hålls endast digitala möten.

Kontakt

E-post: naringsliv@enkoping.se

Telefon: 0171-628080