Badhus i kommunal regi har flera fördelar

Publicerad

I mars 2020 beslutade upplevelsenämnden att gym och kafé i det nya Pepparrotsbadet ska drivas i kommunal regi.

Att kommunala badhus också driver relaterade verksamheter som till exempel gym är idag en vanlig företeelse. Det gör man med hänvisning till anknytningskompetens vilket innebär att en omfattande kommunal verksamhet som i ett badhus har rätten att knyta olika verksamheter till sig. Prissättning skall vara i nivå med den övriga marknaden och får inte subventioneras av kommunerna.

Det innebär att i en badanläggning med friskvårdsinriktning så är till exempel ett gym eller en servering med hälsoprofil en sådan anknytningskompetens.

Prövotid i tre år

Upplevelsenämnden i Enköpings kommun har beslutat om kommunal drift av gym och kafé under en prövotid på tre år. Därefter ska verksamheten och den kommunala driften utvärderas. Upplevelsenämnden ska sedan ta ett nytt beslut om hur verksamheten ska bedrivas långsiktigt.

Fler orsaker till beslutet

Det finns flera orsaker till nämndens beslut att börja med kommunal drift. De viktigaste är:

  • Det är svårt att skriva ett bra avtal med en privat aktör innan man vet hur många som kommer att besöka Pepparrotsbadet och hur mycket de olika verksamheterna i badet kommer att omsätta.
  • Upplevelsenämnden är angelägen om att verksamheten i Pepparrotsbadet har hög kvalitet med inriktning på hälsa och välbefinnande. En prövotid på tre år ger förvaltningen möjlighet att etablera en sådan inriktning.
  • Att bedriva verksamheter i Pepparrotsbadet i kommunal regi kan minska kommunens nettokostnad för att driva badet.

Fler verksamheter skapar också en attraktivare arbetsplats

Upplevelseförvaltningen menar också att Pepparrotsbadet blir en bättre och mer attraktiv arbetsplats om personalen ges möjlighet att växla mellan olika arbetsuppgifter inom badet. Att bedriva gym och kafé i kommunal regi kan således skapa bättre arbetsmiljö och underlätta rekrytering av rätt kompetens till badet.

Foto från Pepparrotsbadet. En bassäng med färgglada fönsterväggar.

Foto: Eva Jansson