Upplevelse­förvalt­ningens verksam­heter öppnar stegvis

Publicerad

Regeringens skärpta restriktioner är förlängda men med vissa förändringar och lättnader.

Enköpings kommun anpassar verksamheten utifrån de skärpta restriktionerna och pandemilagen. Fler anpassningar än vad som presenteras här kan komma framöver beroende på de riskanalyser som genomförs.

Förändringar inom Kultur och turism

 • Biblioteket på Ågatan 29 öppnar igen men med begränsade öppettider och service från och med den 8 februari men bara för korta ärenden. Det kan till exempel vara att låna eller lämna böcker, hämta reservationer eller skaffa lånekort.Max antal besökare: 30 personer.

Besök bibliotekets webbplats för aktuell information

 • Fjärdhundra och Örsundsbro bibliotek har öppet en dag i veckan med begränsad service från och med den 8 februari. Maximalt antal besökare: 10 personer. Besök bibliotekets webbplats för mer information.
 • Meröppet i Örsundsbro öppnar från och med 8 februari men bara för korta ärenden. Det kan till exempel vara att låna eller lämna böcker, hämta reservationer eller skaffa lånekort. Du kan använda datorer om du behöver ha tillgång till internet för viktiga ärenden. Maximalt antal besökare:10 personer får vistas i lokalen samtidigt. Besök bibliotekets webbplats för mer information.
 • Boken kommer erbjuder utkörning av beställda medier till äldre, sjuka eller andra som inte kan ta sig till biblioteket, från och med den 8 februari.
 • Biblioteksbussen återupptar sina turer i Enköping och på landsorten från och med den 8 februari. Servicen är begränsad och ingen ombordstigning är tillåten.
 • Fritidsgården förbereder en öppning med ett begränsat antal besökare, utifrån pandemilagen.
 • Fritidsklubben har öppnat verksamheten med föranmälan och ett begränsat antal besökare, utifrån pandemilagen.
 • Kulturskolan återupptar den individuella undervisningen för barn och unga i kulturskolans lokaler.
 • Museet och turistinformationen håller fortsatt stängt för fysiska besök då medarbetare hjälper till på vård- och omsorgsförvaltningen. Museum och turistinformationen erbjuder fortsatt information via telefon och mejl.
 • Träffpunkt Oasen är fortsatt stängd.

Förändringar inom Idrott och fritid

 • Alla idrottsanläggningar inomhus öppna för verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare samt för elitidrott. Lokalerna är uppmärkta med hur många som enligt pandemilagens föreskrifter får vistas i varje utrymme.
 • Pepparrotsbadet öppnar upp för verksamhet i organiserad form för barn och unga födda 2002 och senare samt för elitidrott. Det är också möjligt för personer med behov av medicinsk rehabilitering att boka tid via lokalbokningen. Lokalerna är uppmärkta med hur många som enligt pandemilagens föreskrifter får vistas i varje utrymme.
 • Anläggningar utomhus är fortsatt öppna för verksamhet.

Vid frågor, kontakta:

Kontakta respektive verksamhet om du har frågor. Du kan ringa eller mejla till kommunens kontaktcenter, så hjälper de dig fram till rätt person att prata med.

Telefonnummer till kontaktcenter: 0171-62 50 00
Mejl till kontaktcenter: kommunen@enkoping.se

Enköping