EHB går inte vidare med projektet på Åvallen

Publicerad

Enköpings hyresbostäder kommer inte gå vidare med projektet på Åvallen.

EHB och upplevelseförvaltningen har tillsammans med föreningslivet tagit fram en vision om utveckling av idrottsområdet Åvallen.

När EHB tillsammans med kommunen har fördjupat arbetet och gått in i nästa fas med att bygga bostäder på Åvallen blir det tydligt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att bygga bostäder och utveckla Åvallen så som var tänkt. Det handlade exempelvis om bostäder särskilt ämnade för äldre och bostäder med hyresnivåer som tilltalar många.

Kommunkoncernens utredningar och kalkyler i det här skedet har gett en klarare bild av de ekonomiska förutsättningarna kopplade till bland annat mark och infrastruktur.

EHB fortsätter att se över möjligheten att tillföra nya bostäder i Örsundsbro men också i andra delar av Enköpings kommun. EHB kommer fortsätta att vara ett viktigt komplement på bostadsmarknaden genom att ta hand om det befintliga beståndet och bygga nya bostäder för att skapa trevliga och trivsamma bostadsområden.

Visionen om Åvallen behöver ett omtag

Vision Åvallen hörde ihop med byggandet av EHB:s bostäder i anslutning till Åvallen. I den visionen skulle bostadsområdet och fritidsområdet utvecklas tillsammans.

Nu kommer upplevelseförvaltningen göra ett omtag och titta på hur vi på bästa sätt kan utveckla Åvallen för Örsundsbroborna. I ett inledande skede ser vi behov av att återskapa en grusyta.

Kontakt

Carina Weir, VD EHB
Telefonnummer: 0171-62 58 25

Jonas Nyström, chef upplevelseförvaltningen
Telefonnummer: 0171-62 62 92