Kompletterande utredning av kulturhus Joar

Publicerad

På ett extrainsatt möte 6 juli beslutade upplevelsenämndens arbetsutskott att ge upplevelseförvaltningen ett nytt uppdrag att se över möjligheterna av en flytt av museet till kulturhus Joar.

Med anledning av att en ny mätning har visat att den yta som museet disponerar är mindre än tidigare beräkningar beslutade upplevelsenämndens arbetsutskott att ge upplevelseförvaltningen ett nytt uppdrag att se över möjligheterna av en flytt av museet till kulturhus Joar. 

Tidigare beräkningar och analyser inom förstudien för Kulturhus Joar baserades på de arealer som anges i hyreskontraktet för museet; total yta 990 kvm varav cirka 250 kvm kontor och förråd. En ny lasermätning av huset visar att den totala disponibla ytan på Rådhusgatan 3 är mindre än 600 kvm. Ren utställningsyta är cirka 370 kvm.

– Huset som museet befinner sig i idag är ett gammalt hus där det effektiva ytor som går att använda är begränsade genom tjocka väggar och utrymmen som är svåra att ha verksamhet i. Uppgifterna om de totala ytorna för museet är inte felaktiga utan de baseras på hyreskontraktet som upplevelseförvaltningen har hos samhällsbyggnadsförvaltningen, säger Rickard Westlöf, chef projektenheten på fastighetsförvaltningen.

Arbetsutskottet vill genom den kompletterande utredningen få information om hur de nya förutsättningarna påverkar frågan om kulturhusets innehåll. De nya uppgifterna med museets effektiva ytor i kombination med initiativet att flytta ventilationstekniken upp på taket kan innebära att ursprungstankarna med kulthus Joar kan infrias.

Möjligheten av att flytta ventilationstekniken upp på taket har inte utretts inom förstudien. Initiativet kommer från upplevelsenämndens arbetsutskott.

– Det är viktigt att politiken får möjlighet att ta ställning i kulturhusfrågan utifrån korrekta uppgifter. Därför är det angeläget att utföra den kompletterande utredningen, säger upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson.

– De nya uppgifterna om museets ytor i kombination med initiativet att flytta ventilationstekniken upp på taket ger ett nytt och hoppfullt läge att hitta en bra totallösning för Kulturhus Joar, säger förvaltningschef Jonas Nyström.

Den kompletterande utredningen beräknas vara klar i slutet av september 2021.

Bild på medborgarhuset Joar Blå.