Foto: Sara Bergström

Jobba i Enköping

Enköping växer i rasande fart och nya företag väljer att etablera sig här. Det skapar många nya jobbtillfällen och ger dig möjlighet till ett bredare utbud. Vi har också vuxenutbilning för dig som vill utveckla dig och byta karriär.

Foto: Thomas Henrikson

Sveriges närmaste jobb

Som områdets största arbetsgivare är det vi inom Enköpings kommun som tillsammans ansvarar för servicen till en växande befolkning i alla åldrar och inom en mångfald av områden. Kommunen är tillräckligt stor för att ha resurser, men tillräckligt liten för att du ska få överblick och se resultat.

Varje medarbetare får möjlighet till friskvård. Med att årligt bidrag på 2000 kronor kan du sporta, få massage eller satsa på den inre harmonin. Vi satsar stort på ett tydligt ledarskap som har förmågan att motivera och inspirera medarbetare till ett gott medarbetarskap.

Enköpings kommun är helt enkelt den bästa arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället, samtidigt som du får chansen att utveckla ditt allra bästa jag.

Utöver Enköpings kommun finns det runt 4500 aktiva företag där Lasarettet i Enköping och Ledningsregementet är stora arbetsgivare. Vill du göra ett karriärbyte finns det många företag du kan välja mellan.

Fler företag väljer att etablera sig i Enköping och befintliga företag växer och expanderar. Under 2017 hade kommunen hela 293 nystartade företag.

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.