Kommunen som arbetsgivare

Enköpings kommun är arbetsplatsen som satsar på sina medarbetare och chefer. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och möjlighet till distansarbete.

Foto: Scandinav Foto

Enköpings kommun är områdets största arbetsgivare. Vi är ungefär 3000 personer som ger service till en växande befolkning i olika åldrar och med olika behov.

Många av de cirka 150 yrken som finns samlade hos oss kännetecknas av kontakten mellan människor. Jobben inom vård, skola och omsorg är några av de mest kvalificerade serviceyrkena man kan ha. Hos oss finns också kunskap om bland annat teknik, samhällsbyggande och miljö.

Här finns en stor bredd och goda möjligheter att utvecklas, samtidigt som du har ett meningsfullt jobb.

Våra förmåner

Som anställd* i Enköpings kommun har du bland annat rätt till:

 • 25-32 dagars semester per år, beroende på din ålder
 • Möjlighet att semesterväxla, vilket ger dig ytterligare 5-6 semesterdagar per år
 • Möjlighet att jobba på distans när arbetet så tillåter
 • Flextidsavtal
 • Friskvårdsbidrag på 2000 kronor
 • Rabatt på bad och gym i Idrottshuset
 • Kompetensutveckling, bland annat genom kommunens kompetensutvecklingsfond
 • Möjlighet att löneväxla till pension
 • Tio procents extra ersättning vid sjukdom från nittionde dagen
 • Föräldrapenningtillägg – motsvarar 10 procent av lönebortfallet och betalas ut under max 180 dagar. Betalas ut en gång per födsel till medarbetare som haft en sammanhängande anställning i 365 dagar i Enköpings kommun.
 • Företagshälsovård

*Förmånerna kan variera något beroende på vilken anställningsform du har och vilken förvaltning du arbetar på.

Kompetens­utveckling

Eftersom vi tror att bra chefer är nyckeln till en bra arbetsplats satsar vi på chefs- och ledarutveckling. Alla chefer går ”Utvecklande Ledarskap” och utbildningen följs upp årligen. De får också utbildning inom till exempel arbetsmiljö och kommunikation.

Du som medarbetare har också rätt till kompetensutveckling. Du bestämmer tillsammans med din chef vad du behöver för att utvecklas och bidra till arbetsplatsen.