Anmäl intresse som vikarie inom städservice

Hos oss får du utbildning i städmetoder, kundservice och att jobba på ett sätt som får dig att må bra.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss på stadrekrytering@enkoping.se eller 0171-62 52 01.

Skicka in intresseanmälan


Kommunens hantering av dina personuppgifter

För att vi ska kunna fatta beslut om din jobbansökan och meddela dig beslutet behandlar vi de personuppgifter som du har lämnat till oss. Vi sparar uppgifterna i cirka tre månader. I det här ärendet är det tekniska nämnden som ansvarar för att vi hanterar dina personuppgifter på rätt sätt. Om du vill kontakta oss om dina personuppgifter kan du göra det på e-postadressen teknisk.namnd@enkoping.se.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få kopior på dem. Denna rätt kallas rätt till tillgång. Den får du utöva när som helst utan kostnad, men med rimliga intervaller.

Om personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av ditt samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du har även rätt att be om att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt om att be om att få dina personuppgifter raderade (rätten att bli glömd). Du har också rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas. Begränsa betyder att vi bara får behandla personuppgifterna för vissa avgränsade syften. Det kan vara fallet när du har begärt en radering eller en rättelse och du vill att vi begränsar behandlingen till dess att en prövning är klar.

I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter flyttade, så kallad dataportabilitet.

Om nämnden fattar ett beslut om dina personuppgifter och beslutet går dig emot, har du rätt att få ett beslut om det som du kan överklaga till förvaltningsdomstol. Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål. De är tillsynsmyndighet. Du kan också ha rätt till skadestånd om vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Laglig grund för vår hantering av dina personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det betyder att vi har en laglig grund för varje personuppgift som vi ber dig om, eller som vi hanterar. Den lagliga grund vi använder i det här fallet är den som kallas samtycke.