Kommunala råd, bolag och förbund

Läs om kommunala råd, bolag och förbund. Ta del av samman­trädesdatum, arbetsordningar och minnesanteckningar.

Hitta på sidan

En del av den kommunala verksamheten bedrivs i aktiebolagsform där kommunen är ensam ägare eller delägare. Varje bolag har en egen styrelse som består av kommunpolitiker.

Enköpings kommun har tre kommunala bolag; Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB), AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB (ENAE).

Vissa delar av verksamheten bedrivs som förbund med andra kommuner. Kommunalförbunden styrs av en så kallad direktion där kommunpolitiker från de medverkande kommunerna ingår.

I Enköpings kommun finns två kommunalförbund; räddningstjänsten och Vafab miljö.

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Tidigare kallades räddningstjänsten för brandförsvar eller brandkår.

I Enköping och Håbo finns brandstationer i Enköping, Bålsta, Örsundsbro, Fjärdhundra, Skokloster och Veckholm. På Arnö och Bryggholmen finns brandvärn.

Dygnet runt finns 28 personer i beredskap för att rycka ut om en olycka inträffar.

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är gemensam för Enköping och Håbo. Förbundet ska fullgöra kommunernas skyldigheter enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förbundet handlägger även tillstånd och är tillsynsmyndighet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vafab miljö

Det är VafabMiljös kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Kommunalförbundet VafabMiljö styrs av en så kallad direktion som består av ledamöter från de kommuner som är med.