Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Enköping

Publicerad

Enköping är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige.

Det nationella projektet Glokala Sverige handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Projektet har antagit 35 nya kommuner och två regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Nu deltar 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner i Glokala Sverige. Enköpings kommun kommer arbeta med de 17 globala målen i Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Del av den gröna omställningen

– Enköping tar nu flera kliv i den gröna omställningen. Nyss skrev vi under Europas första klimatkontrakt och nu är vi med i Glokala Sverige vilket kommer ge oss bra möjligheter att stärka vår kunskap och vårt engagemang för klimatfrågan lokalt. Projektet ska vässa politiker och tjänstepersoner inom kommunen med det gemensamma målet att bli klimatneutrala och uppnå målen i Agenda 2030, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Utbildning och erfarenhetsdelning

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida.

Läs mer om Glokala Sverige på FN:s webbplats

Frågor?

Vid frågor, kontakta

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
E-post: ingvar.smedlund@politiker@enkoping.se

Foto: Mostphotos