Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningen ska samlas på Linbanegatan

Publicerad

I går, tisdag den 26 januari, samlades kommunstyrelsen för första gången detta år.

Mycket av gårdagens fokus låg på vad som sker framöver, både projekt som redan startats samt årsplaner. Både kommunstyrelsens och nämndernas årsplaner antogs.

– Vi befinner oss fortfarande i ett svårt läge med pandemin, men vi ser hoppfullt på 2021. Vaccineringen är igång och vi fortsätter att göra det vi kan för att underlätta vård- och omsorgsförvaltningens arbete. Samtidigt blickar vi fram mot ett spännande 2021 med stort fokus på klimatet genom Klimatkontraktet och hållbarhetsarbetet i Myranområdet, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att:

  • kommunledningsförvaltningen ska arbeta vidare med uppdraget att effektivisera lokalanvändningen genom att samla verksamheterna på Linbanegatan 12. Målet med flytten är att skapa effektivitet och att utveckla förvaltningens arbetsformer. Kontaktcenters publika verksamhet ska finnas kvar i centrum. Arbetsgruppens nästa steg är bland annat att ta fram en risk- och konsekvensanalys och att ta fram preliminär offert på ombyggnation.
  • anta kommunstyrelsens årsplan för 2021, dock med vissa justeringar. Två av årets prioriterade projekt är bland annat framtagande av strategisk grund för kommunövergripande näringslivsutveckling som involverar hela kommunen och Klimatkontrakt 2030 som Enköpings kommun tecknade med regeringsföreträdare i samband med European Viable Cities Day, den 11 december 2020. Kontraktet ger grunder för ett strategiskt arbete med innovation med fokus på smarta hållbara städer.
  • anta detaljplanen för Korsängen 21:36 och del av Korsängen 21:34 för att möjliggöra bygget av den nya gymnasieskolan med plats för 1 600 elever.

Läs hela protokollet

Här kan du läsa hela protokollet

Nästa möte

Kommunstyrelsens nästa möte är den 23 februari.

Frågor?

Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Foto: Thomas Henrikson