Stort överskott i kommun­en 2020

Publicerad

Enligt preliminära beräkningar kommer kommunen göra ett positivt resultat för 2020.

Enligt preliminära beräkningar kommer kommunen göra ett positivt resultat för 2020 på drygt 120 miljoner kronor (exklusive exploatering och gatukostnadsersättningar) vilket motsvarar 4,4 procent i överskott. Det är betydligt högre än budgeten på 27 miljoner kronor eller ett överskott på 1 procent.

– Självklart är det positivt med ett bra resultat för kommunen men det är viktigt att komma ihåg att överskottet huvudsakligen beror på tillfälliga satsningar från staten för att motverka effekterna av covid-19. Det goda resultatet gör att kommunens låneskuld inte ökat så mycket som förväntat i budget, säger ekonomichef Hans Nyström om det preliminära resultatet.

Enköping – en av kommunerna som växer snabbast

Befolkningen har växt med cirka 1 000 personer eller 2,2 procent under 2020 och med det tillhör Enköping de kommuner som växer snabbast i Sverige.

Årsredovisningen kommer att publiceras på kommunens webbplats i början av april och fastställs av kommunfullmäktige den 12 april.

Foto på en blomma täckt av frost. Bakgrunden är blå.