Åsa Olsson – ny kansli- och utredningschef

Publicerad

Den 11 oktober börjar Åsa Olsson som Enköpings kommuns kansli- och utredningschef. Hon kommer då närmast från rollen som chefsjurist inom Eskilstuna kommun.

Utöver Åsas uppdrag som chefsjurist vid kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun, har hon även arbetat som stadsjurist i Västerås och i olika juridiska roller inom det kommunala fastighetsområdet. En bakgrund som Hannu Högberg, stabschef, letade efter till denna roll.

– I vår kravprofil var examen och utbildningsbakgrund som jurist med inriktning mot offentlig förvaltning relevant. Vi ville dessutom ha en person med chefserfarenhet. Åsa har dessa delar och kommer med sin bakgrund och sina styrkor att kunna leda avdelningens utveckling, samt utgöra ett stöd på såväl strategisk som operativ nivå på ett bra sätt. Avdelningen för ledningsstöd med dess medarbetare har en viktig övergripande roll i att leda viktiga delar i ett kommunövergripande utvecklingsarbete, säger Hannu.

”Enköping har en fin värdegrund”

Åsa börjar den 11 oktober och ser fram emot sin nya roll inom Enköpings kommun.

– Enköpings kommun har en fin värdegrund som syftar till att ge kommuninvånarna största möjliga nytta genom att vi alla samverkar på bästa sätt i kommunen. Jag ser fram emot att få vara med och bidra till en god kommunal förvaltning med fokus på bra service, bästa möjliga möte och välgrundade beslut, säger Åsa Olsson.

Avdelningen för ledningsstöd

Åsa kommer att vara avdelningschef för den nya avdelningen för ledningsstöd. Inom avdelningen för ledningsstöd ingår kommunjurist, kommunsekreterare, arkivarier, registrator, medarbetare inom medarbetarservice, samt strateger och samordnare. Hannu Högberg har vid sidan av rollen som stabschef också rollen som kansli- och utredningschef tills Åsa tillträder.

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att kontakta Hannu Högberg.

Telefon: 0171-626286

Foto på kvinna som kollar mot kameran och ler.

Åsa Olsson blir kansli- och utredningschef den 11 oktober.