Kommunens fakturor

En del av kommunens service kostar pengar, exempelvis förskola. Kommunen skickar därför ut fakturor för att få betalt för sin service.

Hitta på sidan

Som standard skickas fakturor ut som vanliga pappersfakturor. Du kan även betala kommunens fakturor via autogiro eller elektroniskt (e-faktura) i din internetbank.

För att anmäla att du vill betala dina räkningar till kommunen via autogiro behöver du fylla i och skicka in en blankett till kommunen.

Betalning via autogiro är enkelt och tidsbesparande då det innebär att betalningen sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Allt du behöver göra är att se till att det finns pengar på ditt bankkonto senast dagen före förfallodagen. Du får fakturan som tidigare, på papper – men beloppsfältet är makulerat. Det är kostnadsfritt att ansluta sig till autogiro.

Stopp av uttag

Om du inte medger ett uttag kan du kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas.

Återkallelse av medgivande

Ditt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att du har återkallat det. Om du vill återkalla medgivandet gör du det genom att skriftligen meddela betalningsmottagaren eller kontoförande bank.

Rätt att avbryta betalningar via autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren får, men är inte skyldig att, avbryta anslutningen till autogirorutinen om du inte i rätt tid har tillräckligt belopp på kontot för betalningarna, om kontoförhållandena förändras samt om du upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det.

Skicka in blankett

Det du behöver göra för att få autogiro är att fylla i en autogiroanmälan och skicka den till:

Enköpings kommun
Ekonomiservice
745 80 Enköping

Eventuell fullmakt ska bifogas autogiroanmälan. Blanketten kan inte skickas via e-post.

Om du betalar dina räkningar via internetbank kan du betala dina räkningar från Enköpings kommun som e-faktura, elektronisk faktura.

Så går det till

En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Fakturan kan du titta på i Internetbanken och den kommer att se ut och innehålla samma uppgifter som en pappersfaktura. När du skaffar e-faktura kommer du inte längre att få en pappersfaktura.

​Du måste regelbundet kontrollera hos din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning. ​När du har godkänt din elektroniska faktura hos din Internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Du kan kombinera elektronisk faktura med autogiro.

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Enköpings kommun en påminnelse på papper.

Två anmälningssidor för e-fakturor

Fakturor för vatten hanteras i ett separat system. Om du vill ha elektroniska fakturor väljer du ”Enköpings kommun Vatten”. Om du vill ha elektroniska fakturor från kommunens övriga verksamheter, till exempel förskole-/fritidshemsavgifter, vård- och omsorgsavgifter och hyror, väljer du ”Enköpings kommun”. Du kan välja att få elektroniska fakturor från både ”Enköpings kommun Vatten” och ”Enköpings kommun”.

Anmäl via din bank

Det är via din bank du anmäler dig för e-faktura. Läs mer hos respektive bank om hur du gör.

Byte av bank

​Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Enköpings kommun.

Avanmälan

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.