Behand­lings- och stöd­program

Vi erbjuder olika behandlings- och stöd­program för dig som vill bli fri från ditt missbruk och för dig som anhörig. Vårt uteteam har möjlighet att ge dig stöd i ditt hem.

Anhöriggrupp

Anhöriggruppen riktar sig till alla anhöriga som är över 18 år. Du är anhörig eller känner någon som är i ett missbruk eller har en beroendeproblematik.

Syftet med gruppen är att du ska få träffa andra i liknande situation, få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och få ställa dina frågor. Vi informerar om vad beroende och medberoende är.

I gruppen får du möjligheten att se på ditt liv, din situation och dina beteenden för att kunna nå ett eget välbefinnande som anhörig. Vi träffas en gång varannan vecka och vi har löpande intag efter kontakt med ansvariga för gruppen. Du kan deltaga i gruppen under ett år.

Anmäl dig på telefon:

0171-62 56 88

0171-62 63 81

0171-62 57 72

Informations­träffar

Vi bjuder in till två informationsträffar där vi pratar vi om hur det är att vara i en relation eller i en familj där det finns problem med ett beroende. Vi bjuder på fika.

Hur utvecklar man ett beroende?

Tisdag 5 oktober 2021, klockan 17.30–19.30

Vad händer med oss anhöriga?

Tisdag 12 oktober 2021, klockan 17.30–19.30

Lokal

Korsängsgatan 38 nedre botten. Maxantalet per träff är 10 personer. Lokalen är rymlig så att vi kan hålla avstånd.

Anmälan eller frågor

Anmälan senast 1 oktober till Ingrid Ljung eller Peter Eriksson.

Telefon till Ingrid Ljung: 0171-62 54 70

Telefon till Peter Eriksson: 0171-62 63 81

Att förebygga återfall

Har du varit nykter eller drogfri en kortare eller längre tid? Vill du fortsätta vara det? Vi erbjuder dig enskilda samtal.

Behandlings­grupp (BG)

Gruppen är en 12-stegsinspirerad behandling med inslag av KBT som pågår under ett år. Vi träffas på tisdagar klockan 17–19.

Behandlingen riktar sig till dig med alkohol-och/eller drogberoende som vill göra en förändring eller som tidigare har gjort en 12-stegsbehandling och vill ha fortsatt stöd. Syftet är att förändra en osund och destruktiv livsstil samt att skapa struktur och ett tillfrisknande på hemmaplan genom en beprövad metod för att hantera substansberoende.

Du ansöker till behandlingsgruppen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

CRA–Community Reinforcement Approach

CRA är en metod för att behandla missbruk samt beroende av alkohol eller narkotika. Behandlingen är praktisk och sker framför allt utanför terapirummet. Tanken är att du ska hitta sätt att undvika och hantera det som utlöser ditt missbruksbeteende.

Vi träffas upp till tolv gånger under en tremånadersperiod. Varje träff är max en timme. Efter de tolv träffarna kan vi ses några få gånger till under cirka nio månader för att fylla på din energi och motivation.

Du ansöker till behandlingen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Enskilda stödsamtal

Är du på väg in i ett missbruk eller är du beroende av alkohol, droger eller spel? Är du anhörig till någon med missbruk eller beroende? Då kan vi hjälpa och stödja dig.

Hasch­avvänjnings­program (HAP)

För dig som röker hasch regelbundet och vill sluta. Du får individuell behandling i tolv veckor: sex grundveckor och sex uppföljande veckor. 

Du ansöker till haschavvänjningsprogrammet hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Kvinnogrupp

Gruppen är en 12-stegsinspirerad behandlingsgrupp med inslag av KBT som pågår under ett år. Vi träffas på torsdagar klockan 15–17.

Gruppen riktar sig till kvinnor från 18 år med alkohol- och/eller drogberoende som vill göra en förändring och bryta ett destruktivt livsmönster. Du behöver inga förkunskaper. Du kan tidigare ha gjort en behandling, men upptäckt att du behöver mer stöd för att kunna behålla livsstilsförändringen.

Du ansöker till kvinnogruppen hos en handläggare på socialförvaltningen. Vi på Nyängen är med och förmedlar kontakten.

Motivations­grupp (MOG)

Funderar du på att ändra dina vanor kring alkohol, droger eller spel? Här får du tillfälle att i grupp pröva på att samtala om dina tankar och funderingar.

Målsättningen är att stärka motivationen och tron på den egna förmågan om förändring och förbättring. Gruppen har löpande intag efter en träff med ansvarig behandlare. Vi träffas en gång i veckan. 

Spelberoende

Är du över 18 år och har problem med ditt spelande om pengar kan du få rådgivning och behandling. Vi erbjuder behandling i grupp eller enskilt. Behandlingen baseras sig på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Övriga stödgrupper för spelberoende

Spelberoendegruppen en ideell riksorganisation som har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.

Vuxna barn

Har du vuxit upp med missbruk eller beroende i hemmet? Den här kursen vänder sig till dig som vill prata om det i vuxen ålder. Gruppen träffas åtta gånger en gång i veckan.