Parkstaden

Hur blev Enköping en parkstad? Det var den tidigare stadsträdgårdsmästaren, Stefan Mattsson som på 80- och 90-talet arbetade på ett banbrytande sätt med parkerna.

Stefans idé var att använda perenner, fleråriga växter, istället för de traditionella sommarblommorna. Det blev mer ekonomiskt så pengarna räckte till mycket mer. Stefan lade också om arbetssättet i parkerna. Till exempel i perennplanteringarna, på gräsmattor och i buskage behövde man inte längre räfsa löv.

Stefan började först att renovera och bygga om de parker som redan fanns och sedan utveckla flera nya parker. Idag finns det 20 stycken.

Stefan hade ett stort internationellt kontaktnät och hämtade mycket inspiration från andra länder och trädgårdsdesigners. Under hans tid kom den holländska trädgårdsarkitekten Piet Oudolf till Enköping för att designa Drömparken. Den är i dag Enköpings mest kända park.

Vad är det som är så speciellt?

Enköping var den första staden och är fortfarande den enda staden som så konsekvent och målmedvetet arbetar med stora ytor av marktäckande perenner blandat med buskar, träd, högvuxna perenner och prydnadsgräs. Planteringarna kom att kallas bland-och flerskiktsplanteringar.

Växtmaterialet i Enköping parker är mycket varierat. Det finns hundratals olika perenner, massor av magnolia och många olika sorters träd och buskar. Det är klimatzon II i centrala stan. Det gör att det går att använda en del exotiska växter som inte fungerar bara några kilometer längre norrut.

Många olika landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners har under årens lopp varit engagerade för att gestalta parker och områden i staden. Bland dem kan nämnas Ulf Nordfjell, Sveriges mest kände landskapsarkitekt som vunnit flera stora priser på Chelsea Flower show i England. En annan är Piet Oudolf, den holländska trädgårdsdesignern som skapat Drömparken. Piet Oudolf är en kändis i trädgårdsvärlden och har förutom Drömparken, designat anläggningar som High Line i New York och Millennium park i Chicago.

Vad är en fickpark?

Stefan Mattson utvecklade också Enköpings fickparker, de små parkerna som ligger insprängda i stadsrummet som små oaser. Ordet fickpark myntades i Enköping på 1980-talet och är idag ett begrepp i trädgårdsvärlden.

Fickparken är en plats där du kan komma bort från stadsmiljön en stund. Parken är omgärdad av en klippt häck som utifrån ger ett stramt intryck. Inuti parken är det däremot frodig växtlighet som ger dig en känsla av rumslighet. I fickparken kan du sätta dig på en bänk, känna grönskans frodighet, fuktighet och värme. Här kan du lyssna till porlandet från en fontän eller en damm, känna stillheten och kanske höra fåglars kvitter.