Växtförteckningar

Som service till alla intresserade parkbesökare finns det en låda med växtförteckningar och planer i nästan alla parker. Du kan rycka dig ett blad och läsa om alla växter som finns i parken. 

Växtlistorna är ordnade efter vetenskapligt namn i bokstavsordning, även sortnamn och svenskt namn finns med.

Kontakta turistinformationen om du vill ha växtförteckningen skickad via epost. Det går även att köpa växtförteckningen på plats hos turistinformationen.

Epost: turism@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 40