Konstrunda Å­promenaden

Välkommen till konstrundan vid Åpromenaden. Här kan du upptäcka några av Enköpings kommuns offentliga konstverk. Du kan se dem året runt, dygnet runt och i alla väder.

Illustration med karta över konstrundan längs med Å-promenaden.

Konstpromenad - upplev konst

Åpromenaden är cirka 2 km. Promenerar du i lugn takt och stannar till kort vid varje konstverk tar konstrundan 50-60 minuter. Konstrundan inleds och avslutas vid Drömparken.

Förslag på vad du kan fundera på under promenaden:

  • Hur påverkar årstiden, vädret och ljuset konstupplevelsen? Är det höst, vinter, vår eller sommar? Skiner solen eller är det molnigt? Kanske regnar det? Är det morgon, kväll eller mitt på dagen?
  • Hur ser konstverket ut från olika vinklar? Prova att gå runt det och se om och hur det förändras. Om du sätter dig eller lägger dig på gräset, vad händer med perspektivet?
  • Alla konstverken som finns med på Åpromenaden är skapade av manliga konstnärer – varför är det så tror du? Fundera till exempel kring vem som förr i världen kunde utbilda sig, vara konstnär och ta plats i det offentliga rummet. Du hittar konst av kvinnliga konstnärer i Enköping på andra platser, till exempel Sonja Pettersons verk Bravurnummer föreställande två hundar i brons på Fisktorget.

Konstverk 1

Spelande, Rune Rydelius 2008

Kan du hitta konstverket i Drömparken?
Det kan vara klurigt - men det finns där.

Skulptören Rune Rydelius intresserar sig för det
mänskliga, och undersöker innerliga och sammansatta uttryck. I Enköping finns också hans
skulptur av Jan Fridegård i Fridegårdsparken.
Rune Rydelius föddes i Hofors 1946 och utbildade
sig på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan. Han är sedan 2003 ledamot av Konstakademien.

Bild på konstverket Spelande som står i Drömparken.

Foto: Bo Gyllander

Konstverk 2

Drömbänkar, P-O larsson 2006

Föreställer konst alltid något?
Kan det föreställa flera saker samtidigt?

Konstnären P-O Larsson arbetar främst med grafik men skapar även skulpturer och mål­ningar. Han undersöker förhållandet mellan det föreställande och icke-föreställande och arbetar med stiliserade och ibland lekfulla uttryck som balanserar på gränsen till det abstrakta.

P-O Larsson föddes 1955 och utbildade sig bland annat vid Konsthögskolan. 2002-03 var han konstnärlig ledare på Grafikens Hus i Mariefred.

Bild på konstverket Drömbänkar som finns med på Å-promenaden.

Foto: Mia Annerwall

Konstverk 3

Linjer, rum, rytm, Linus Ljunggren 2006

Har konstverket en fram- och baksida?
Vill du röra vid konstverket? Varför?

Konstsmeden Linus Ljunggren formger och skapar allt från krokar, ljuskronor och grindar till skulpturer. Han arbetar med metaller, skapar­glädje och nyfikenheten som grundmaterial.

Linus föddes 1981 och utbildade sig i konsts­mide, metallhantverk och offentlig gestaltning vid bland annat HDK Steneby.

Bild på konstverket Linjer, rum, rytm som finns utmed Å-promenaden.

Foto: Bo Gyllander

Konstverk 4

Volvo P, Theo Janson 2009

Får en sitta på och använda konstverk till att leka med?
Att skapa konst – är det lek?

Konstnären Theo Janson arbetar framför allt som färggrafiker och skulptör. Han använder gärna kontraster, starka färger och kraftfulla former och har ofta naturen som utgångspunkt i sina konstverk. Det finns tre stycken Volvo PV i Enköping. En kan du se vid Åpromenaden, de två andra finns vid Lillkyrka förskola.

Theo Janson föddes 1951 och har jobbat som konstnär sedan mitten av 1970-talet.

Bild på konstverket Volvo P som finns med på Å-promenaden.

Foto: Mia Annerwall

Konstverk 5

Mozarts toner, Staffan Östlund

Kan en se musik?
Hur tycker du att konstverket skulle låta om det vore ljud?

Skulptören och målaren Staffan Östlund (1924-2007) verkade i Uppsala och även i Frankrike och Italien. Skulpturer i det offentliga rummet var hans specialitet och hans verk finns på många platser runt om i Sverige. Staffan Östlund använde material som koppar, plast och järn och experimenterade till exempel med syra som skapar dimensioner av färger och nyanser.

Bild på konstverket Mozarts toner som finns längs med Å-promenaden.

Foto: Mia Annerwall

Konstverk 6

Grenar i Kubik, Silas Engström 2003

Vad är mellanrum mellan delar av konstverk?
Är det en del av konstverket eller bara luft?

Konstsmeden Silas Engström (född 1973) smider plastiska, strikta och levande former. Han använ­der många olika tekniker, till exempel vatten­skärning eller hammare och städ. Silas skapar skulpturer såväl som handsmidda räcken och bruksredskap som knivar.

 

Bild på konstverket Grenar i kubik som finns längs med Å-promenaden.

Foto: Mia Annerwall

Konstverk 7

Vattendjur, Carl Emil Berglin 1959

Kan du hitta på egna djur?
Hur skulle djuren se ut?
Vad skulle de heta?

Skulptören och målaren Carl Emil Berglin (1915 – 2009) utbildades vid Kungliga konsthögskolan på 1940-talet. Han skapade framför allt stora verk, offentliga skulpturer och arbetade gärna med material som stål, plåt, betong, koppar och trä. Hans verk finns att se runt om i Sverige.

Bild på konstverket Vattendjur som finns längs med Å-promenaden.

Foto: Mia Annerwall