Kulturgarantin

Kulturgarantin gör att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår.

Rätt till kultur under skoltiden

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden. I Enköpings kommun innebär kulturgarantin att alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass får minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturupplevelsen är av professionell art och håller hög kvalitet. Kommunen samordnar utbudet till förskolorna och skolorna genom olika kulturformer som dans, film, konst, musik och teater.

Kulturgarantin gör att alla fyra- och femåringar i förskolan och alla elever från förskoleklass till nionde klass garanteras minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin innebär även en möjlighet för pedagoger att ta del av samtida kulturuttryck. Låg- och mellanstadiet får sina kulturprogram under vårterminen och högstadiet får sina kulturprogram under höstterminen.

Utöver kulturgarantin har Enköpings kommun samarbete med Kulturrådet och deras satsning kring Skapande skola. Målet med Skapande skola är att eleverna i de kommunala skolorna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ska öka. På lång sikt ska kulturen bli en naturlig del av lärandet. Läs mer om Skapande skola.