Kulturveckan för alla

Kulturveckan genomförs under en vecka i november varje år. Enheten för kultur, konst och bibliotek planerar i samarbete med daglig verksamhet, boenden och särskolor i Enköping och fokuserar på att utveckla och anpassa aktiviteter och verksamhet så den kan nås och förstås av alla.

Vi utgår ifrån barnkonventionen och riktlinjer om att alla människor har rätt att uppleva, utöva och skapa kultur utifrån sina förutsättningar.

Välkommen att ta del av scenkonst med dans, musik och teater, skapande workshops, föreläsningar, utställningar och konstrundor med mera.

Illustration: Pelle Carlsson