Kontakt

Har du frågor, idéer eller synpunkter om Kulturveckan för alla? Hör av dig till oss!

Mia Annerwall
Kultursekreterare
Upplevelseförvaltningen
Enheten för kultur och konst
Telefon: 0171 626923
Mejl: mia.annerwall@enkoping.se