Människan bakom uniformen

Genom verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser och ordningsvakter.

MBU skjuts upp

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset och sjukdomen Covid-19 så skjuter vi upp vårens MBU-verksamhet till höstterminen. De deltagare som antagits till vårterminen är garanterade en plats i höst.

Informationssida om coronaviruset på Enköpings kommuns webbplats.

Uniformsbärarnas yrken

Deltagare får prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.

Medverkande aktörer förutom Enköpings kommun är ambulansen, Enköpings Hyresbostäder, Försvarsmakten, räddningstjänsten, polisen och Securitas.

Erfarenheter för livet

Flera av de som varit med i MBU i andra städer tänker sig efteråt en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Ambassadörskap

Efter avslutad termin kan de deltagare som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får du vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande termin.

Om Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Enköping är en. Läs mer om MBU Göteborg här.

Foto: Evelina Johansson