Ansökan och uttagning

MBU Enköping erbjuder tolv platser för ungdomar 16–19 år som är bosatta i Enköpings kommun.

Ansökningstiden är slut.

Nu väljer kontaktpersonen för MBU ut tolv deltagare tillsammans med arbetsgruppen av aktörer. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande både ålder och kön. Om du blir utvald får du komma på en intervju och därefter skrivs ett kontrakt.

Foto: Evelina Johansson