Öppna veckan

Under Öppna veckan kan du gratis prova på olika idrotts- och kulturaktiviteter.

Öppna veckan genomförs för sjunde året i rad i Idrottshuset sista veckan på sommarlovet vecka 33, 12-16 augusti.

Öppna veckan är ett samarbete mellan föreningslivet och Enköpings kommun där barn kan prova på olika aktiviteter.

Följ oss på facebook!

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.