Anmälan

För att vara med på Öppna veckan behöver du ett deltagarkort och anmäla dig varje dag genom att uppge ditt deltagarnummer.

Ditt deltagarnummer står på deltagarkortet. Du kan hämta ut ditt deltagarkort i samband med Öppna veckan, från klockan 9 varje dag i Idrottshuset.