Vy över parken Afzeliiplan, bild.

Afzeliiplan

Afzeliiplan är Enköping äldsta anlagda park. Den kallades från början Trekanten vid Prästgården eftersom byggnaden intill är just den gamla Prästgården från 1700-talet. 

Parken anlades 1899 och var tänkt att bli stadens finrum där de välbeställda damerna skulle spatsera runt på de grusade gångarna och njuta av vackra blommor.

Parken är numera uppkallad efter kyrkoherde Arvid August Afzelius som verkade i staden på 1800-talet. Parken har sekelskifteskaraktären bevarad genom tidstypiska smala grusade gångar, välklippta gräsmattor och sirliga sommarblomsparterrer.

Johanna som står i mitten av fontänen fanns med från början, men var på avvägar under många decennier för att återvända till sin ursprungliga plats först på 1990-talet. Tidigt på våren hittar du blommande vit krokus och blå scilla i gräsytorna, under sommaren är det sommarblomsplanteringen som drar blickarna till sig.