Vy över Vattenparken med vattentornet i bakgrunden, bild.

Vattenparken

Vattenparken är en dagvatten-reningsanläggning som är till för att på naturlig väg rena en del av dagvattnet. Vatten från gator och åkrar samlas upp i ett dike och leds till hit.

Parken byggdes år 2000 och består av en grund damm som slingrar sig fram och renas bland annat genom översilning, sedimentering och genom att bakterier och växter tar upp kväve ur vattnet. Vattenparken erbjuder en naturlig och inbjudande parkmiljö.

Du som besöker Vattenparken möts av ängsytor med gångstråk, broar över vatten och skiftande vyer, såsom öppna vattenspeglar, vasskorridorer och skuggig grönska. Parken är också en populär fågellokal och hittills har 116 fågelarter skådats här. Vattenparken ligger på Korsängsfältet bakom idrottshuset.