Skolsta

Foto: Thomas Henrikson

Skolsta är ett litet samhälle mellan Enköping och Uppsala. Samhället ligger intill riksväg 55. Här bor många barnfamiljer. Skolan är en av de bäst rankade i kommunen.

Skolstabygden utmärks främst av det öppna jordbrukslandskapet som här och där omsluts av mindre skogspartier.

Åkermarken brukas storskaligt av ett antal lantbruk. Under vårbruk och skördetid ser man många stora traktorer och skördetröskor på vägarna och ute på åkrarna.

I bygden finns flera vackra medelstidskyrkor. Härkeberga och Husby-Sjutolfts kyrkor är båda kända för sina Albertus Pictor-målningar. Intill Härkeberga kyrka ligger Kaplansgården, en välbevarad prästgård där de äldsta delarna är från 1600-talet.

Det finns också många runstenar och andra fornlämningar, som till exempel skärvstenshögar och gravfält. Eriksgatan sägs också ha gått igenom denna trakt. Här finns också naturreservatet Hjälstaviken, som är en av landets mest intressanta fågelsjöar.

Intill Hjälstaviken ligger Ekolsunds slott. I slottsparken pågår restaurering av de månghundraåriga alléerna. Här finns också ett arboretum, en trädsamling med över 140 olika trädarter.

På flera ställen runt om i Skolsta finns gårdsförsäljning av lokala produkter. Det finns också flera rum och frukostanläggningar.

Visste du att?

Mångelskhögen är en offerkast, en rishög som finns längs den gamla tingsvägen mellan Ekolsund och Grillby. Sägnen säger att en månglerska blev mördad på platsen och sedan gömd under en rishög. Vägfarande måste lägga ett ris på högen annars går månglerskan igen. Rishögen finns kvar än idag och människor fortsätter att fylla på med ris.

Turist information

Enköpings
turistinformation

Besök: Rådhusgatan 3, Enköping
E-post:
turism@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 40

Facebook
Upplev Enköping på Instagram

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.