Tipsa om evenemang

Evenemangen publiceras inom fem arbetsdagar.


Skriv vad evenemanget heter

Skriv vilken dag evenemanget börjar

Skriv vilken tid evenemanget börjar

Skriv var evenemanget äger rum

Skriv vad evenemanget handlar om, exempelvis evenemangets programpunkter

Skriv vilka som står bakom evenemanget

Skriv arrangörens e-postadress

Skriv adressen till arrangörens hemsida, exempelvis www.arrangor.se

Skriv arrangörens telefonnummer

Ladda upp en bild som ska visas för evenemanget. Tänk på att det måste vara en bild som du äger eller har tillstånd att använda. Filen du bifogar får vara max 7 MB stor. Bifogar du en större fil får vi inte ditt tips.

Skriv in namnet på den person som tagit bilden och som godkänner att den får användas.

Skriv ditt namn

Skriv din e-postadress

Skriv ditt telefonnummer

Information om hanteringen av dina personuppgifter

Upplevelsenämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar in.

Vi samlar in dem för att underlätta administrationen kring evenemang. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning utifrån kommunens intresse att på ett smidigt sätt se kunna erbjuda olika former av service. Personuppgifterna sparas under tiden de behövs för administrationen. Därefter raderar vi dem. Uppgifterna passerar en extern leverantör när formulärdatat hanteras.

Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunen@enkoping.se, eller läs mer på enkoping.se/personuppgifter