Afzeliiplan

En sekelskiftespark med vattenspel.

Om parken

Afzeliiplan är Enköping äldsta anlagda park. Den kallades från början Trekanten vid Prästgården eftersom byggnaden intill är just den gamla Prästgården från 1700-talet.

Parken började anläggas år 1900 och stod färdig 1901. Den var tänkt att bli stadens finrum där de välbeställda damerna skulle spatsera runt på de grusade gångarna och njuta av vackra blommor.

Parken är numera uppkallad efter kyrkoherde Arvid August Afzelius som verkade i staden på 1800-talet. Parken har sekelskifteskaraktären bevarad genom tidstypiska smala grusade gångar, välklippta gräsmattor och sirliga sommarblomsparterrer.

Johanna som står i mitten av fontänen fanns med från början, men var på avvägar under många decennier för att återvända till sin ursprungliga plats först på 1990-talet. Tidigt på våren hittar du blommande vit krokus och blå scilla i gräsytorna, under sommaren är det sommarblomsplanteringen som drar blickarna till sig.

Bildgalleri

Foto på en park under sommaren. I parken syns en fontän som är omgärdad av perennen hosta. I bakgrunden syns en mindre perennplantering och mellan planteringarna syns en stenlagd stig.
Foto på Afzeeliplan under vintern. I förgrunden syns fontänen, täckt av snö. I bakgrunden syns ett gult stenhus med ett snötäckt tak.
Foto på Afzeliiplan under sensommaren. Bilden visar parkens perennplanteringar och den igenkännbara fontänen syns på sidan.

Hitta hit

Adress: Kyrkogatan-Tullgatan.