Kölnbacks­parken

En park med pionprakt

Om parken

Kölnbacken har fått sitt namn från ordet "kölna" som betyder lada. Fram till mitten av 1980-talet låg här ett torp. Fruktträden som finns kvar påminner oss om det. Nu är parken en pionpark med många olika sorters pioner. Den är utformad som en blomstergård och ramas in av bokhäckar och spaljéer med klematis. I direkt anslutning till parken finns en mindre lekplats med gräsytor för spel och picknick.

Planskiss och växtförtecking

Bildgalleri

Foto på bänkar och växter i Kölnbacksparken. I förgrunden syns en ruta fylld med pioner, kantad av stramt klippa häckar. I bakgrunden syns bord och stolar framför en stor perennplantering med sockblommor, träd och buskar.
Foto inifrån Kölnbacksparken under hösten. Den vänstra sidan av bilden kantas av en klippt bokhäck i höstiga färger. I resterande av bilden kan man se träd, sockblommor, ormbunkar och lite av de fyrkantiga planteringar där det växer pioner.

Hitta hit

Adress: Kölnbacksgatan